Trung tâm tải
Server Đông Nam Á (Thời gian server là GMT+8) đề cử người chơi ở Đông Nam Á, Châu Úc nên lựa chọn.
Ai Chan nhắc nhở:

Hãy lựa chọn server phù hợp, như vậy người chơi có thể lựa chọn ngôn ngữ trong game phù hợp với mình và đảm bảo đường truyền mạng thông suốt~

Số liệu game giữa các server khác nhau sẽ không tương thông, thuyền trưởng chú ý nhé~

Do sự tồn tại của năng lượng Honkai, Ai Chan tạm thời không thể cung cấp thiết bị chuyển đổi tài khoản > <

Yêu cầu hệ thống bản PC
Thông số kỹ thuật tối thiểu
Bộ xử lý
Intel Core i3-6100 / AMD FX-6300
Bộ nhớ
8GB RAM
Bộ nhớ lưu trữ
15GB available space
Hiển thị
VRAM 2GB
Hệ điều hành
Windows 7 (64-BIT Required)
Bản DirectX
DirectX Version 11
Thông số kỹ thuật đề cử
Bộ xử lý
Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen R5-1600
Bộ nhớ
8GB RAM
Bộ nhớ lưu trữ
15GB available space
Hiển thị
VRAM 6GB
Hệ điều hành
Windows 10 (64-BIT Required)
Bản DirectX
DirectX Version 11